Prawo

Czeska płaca minimalna w transporcie – szczegóły

6 listopada 2017

Czeskie przepisy dot. delegowania pracowników, które obowiązują już od 1 kwietnia 2017 r., znajdują również zastosowanie w sektorze transportu. Obecnie najważniejszym obowiązkiem dla zagranicznego przewoźnika jest zapewnienie, aby kierowca posiadał w kabinie pojazdu egzemplarz umowy o pracę przetłumaczony na język czeski.

Zgodnie z przepisem art. 87 ustawy nr 435/2004, podmiot odpowiedzialny za zgłoszenie oddelegowania, to podmiot czeski, który zawarł umowę z podmiotem zagranicznym, na podstawie której pracownicy tego podmiotu wykonują pracę na terytorium Czech. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą platformy dostępnej pod adresem: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_eu/zz_eu_zamest.

Wynika z tego, że aktualnie zagraniczny przewoźnicy nie muszą dokonywać zgłoszenia oddelegowania kierowców do pracy na terytorium Czech. Niemniej jednak czeskie Ministerstwo Pracy aktualnie pracuje nad zgłoszeniem oddelegowania dla branży transportowej i jeszcze nie jest pewne, czy obowiązek zgłoszenia oddelegowania w dalszym ciągu będzie spoczywał na podmiocie czeskim.

W Czechach wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2017 r. wynosi 66 CZK / h (ok. 11 zł) i 11.000 / m-c, a od 1 stycznia 2018 r. – 73,20 CZK / h i 12.000 CZK / m-c.

Dla sektora transportowego wynagrodzenie wynosi:

  • Grupa 2: 72,90 CZK /h i 12.200 CZK / m-c – kierowcy pojazdów do 3,5 t;
  • Grupa 3: 80,50 CZK / h i 13,40 CZK / m-c – kierowcy pojazdów pow. 3,5 t;
  • Grupa 4: 88,80 CZK / h i 14,80 CZK / m-c – m.in. prace związane z diagnostyką i naprawą pojazdów;
  • Grupa 5: 98,10 CZK / h i 16,40 CZK / m-c – kierowcy pojazdów przekraczających 8 m, przeznaczone do przewozu powyżej 16 osób.

Oficjalne wytyczne dla branży transportowej nie zostały jeszcze przygotowane.

Źródło: www.koben.pl