Prawo

Unijny kompromis ws. Delegowania – nie dla wszystkich

26 października 2017

Poniedziałkowe wieczorne obrady Rada (Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów) EPSCO) przyniosły porozumienie w sprawie delegowania pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych w UE. Kompromisy z zastrzeżeniami Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polski i części krajów UE. Brak dostępu do treści kompromisów, wielokrotnie zmieniających się od rana, uniemożliwia na razie zacytowanie dokładnego brzmienia zaproponowanych rozstrzygnięć.

Przyjęto następujące rozwiązania:

  • utrzymano zasadę równej płacy za równą płacę w tym samym miejscu
  • legalne delegowanie będzie dopuszczalne przez okres 12 miesięcy z opcją przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy na umotywowany wniosek („reasonable notification”)
  • czas transpozycji dyrektywy – 3 lata

Transport nie jest wyłączony z przepisów o delegowaniu (za wyjątkiem tranzytu, co – jak wynika z obrad – zapisano w oddzielnej deklaracji Komisji Europejskiej). Stosowanie przepisów o delegowaniu będzie kontynuowane w zakresie transportu międzynarodowego, lecz stosowanie nowych rozwiązań w zakresie delegowania będzie przesunięte w czasie do momentu wejścia w życie przepisów szczególnych w transporcie (Pakiet Mobilności).

Również w poniedziałek rada EPSCO przyjęła także częściowe wspólne porozumienie w zakresie koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych. W tym zakresie Polska bardzo wyraźnie podkreśliła, że nie ma zgody na zmiany w przedmiocie m.in. retroaktywnego wycofywania zaświadczeń A1.

Rada EPSCO jednogłośnie przyjęła tekst wspólnej deklaracji w zakresie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

Najbliższe dni będą poświęcone na przeanalizowanie ogłoszonego przez radę EPSCO kompromisu w zakresie transportu i jego skutków dla branży, aczkolwiek już dziś wydaje się że wygranymi są Francja, Niemcy i kraje Beneluksu. Jest to wygrana wyłącznie polityczna, bo negatywne skutki gospodarcze nowych pomysłów socjalnych prawdopodobnie te właśnie państwa odczują w pierwszej kolejności.

Źródło: www.tlp.org.pl