Prawo

Kłopoty z zaświadczeniem A1

18 października 2017

13 października 2017 na antenie Polskiego Radia 24 Kamil Wolański w rozmowie z Elżbietą Szczerbak przedstawił konsekwencje dla polskich przewoźników, wynikające z problemów z uzyskaniem zaświadczenia A1 przez kierowców ze Wschodu.

Każdy kierowca wykonujący przewozy międzynarodowe musi posiadać zaświadczenie A1, potwierdzające, że jest ubezpieczony i odprowadzane są za niego składki. Niestety obywatele Ukrainy zatrudniani przez polskie firmy transportowe coraz częściej spotykają się z odmową ZUS w sprawie wydania zaświadczenia. Jest to niezwykle problematyczne, ponieważ zagraniczne służby kontrolne traktują ten dokument jako potwierdzenie legalności pobytu i pracy kierowcy spoza Unii Europejskiej. Prowadzi to do poważnych konsekwencji zarówno dla kierowcy, jak i dla przedsiębiorstwa:

Są to realne straty dla firm. Praktycznie w każdym przedsiębiorstwie transportowym spotykamy się z chęcią lub zatrudnieniem osób z Ukrainy z uwagi na braki kadrowe. Jeżeli ZUS odmawia poświadczenia A1 powoduje to sytuację, kiedy ten pracownik nie jest w stanie wykonywać transportu międzynarodowego. Naraża się pracownika na bezrobocie a przedsiębiorstwo transportowe na realne straty z uwagi na niemożność realizacji kontraktów. – wyjaśnia Kamil Wolański.

źródło: www.ocrk.pl

Temat ten szerzej zostanie omówiony na najbliższej konferencji Transport Manager Meeting 24 października 2017 r. przez eksperta z Kancelarii Prawnej Raczkowski Paruch. Poniżej opis prelekcji:

„Przewoźnik zatrudniający pracowników spoza UE może zwrócić się do ZUS o poświadczenie formularza A1, by dzięki temu można było wydać kierowcy wyjeżdżającemu do innych krajów UE legitymację EKUZ, uprawniającą go do korzystania z podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Wspólnoty. Warunkiem wydania zaświadczenia A1 jest jednak wykazanie legalnego miejsca zamieszkania kierowcy w Polsce. Od wiosny jest to coraz trudniejsze, szczególnie w niektórych regionach Polski. ZUS bowiem mimo otrzymania oświadczenia pracownika o miejscu zamieszkania na terenie Polski, żąda dowodu zameldowania, umowy najmu lokalu, oświadczenia o zamiarze pozostawania w Polsce oraz o sytuacji życiowej, rodzinnej pracowników. Jak sobie z tym radzić?”

Zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa na stronie: http://www.konferencje.transport-manager.pl/

Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 października.