Logistyka

Poczta Polska podpisała porozumienie z grupą China Post

11 października 2017

Poczta Polska będzie rozwozić chińskie towary do trzydziestu krajów europejskich. A pocztowy łańcuch logistyczny jest już otwarty na potrzeby stworzenia zintegrowanego sytemu składowania i przewozów ładunków drobnicowych dla wszystkich uczestników rynku TSL. Poczta Polska od pewnego czasu poszukuje firm transportowych z samochodami do 3,5 t i powyżej, do przewozów przesyłek oraz palet euro. zapraszając przewoźników, jak również firmy lokalne, do współpracy przy transporcie ładunków na obszarze całego kraju.

Oferując stabilny i atrakcyjny system wynagrodzeń. Poczta Polska to rzetelny partner handlowy, rozpoznawalną markę i największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju. W skład sieci dystrybucyjno-logistycznej Poczty Polskiej wchodzi 7,2 tys. placówek pocztowych, 14 dużych centrów rozdzielczych, 21 centrów wspomagających, ponad 22 tys. listonoszy, 30 000 pocztowych skrzynek nadawczych i ponad 6000 samochodów realizujących ponad 5500 stałych połączeń drogowych w dzień roboczy. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 73 tys. pracowników, doręcza 1,2 mld listów rocznie i 65 mln paczek rocznie. Poczta wykorzystując wszystkie swoje kanały (też elektroniczne, m.in.  aplikacje Envelo) ma 100% dotarcie do wszystkich obywateli. Spółka w swojej strategii na lata 2017- 2021 widzi potencjał przede wszystkim w intensywnym wzroście KEP i usług logistycznych w tym segmencie oraz w korzystnym usytuowaniu Polski na międzynarodowym szlaku handlowym Azja–Europa. Poczta Polska zmieniła sposób zarządzania w logistyce, a w związku ze strategią zakładająca silną obecność na rynku TSL chce koordynować wymianę handlową między Azją a Europą. W ramach grupy kapitałowej: Bank Pocztowy S.A, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie S.A., Poczta Polska Usługi Cyfrowe, przedsiębiorstwo wykorzystuje efekt synergii członków grupy do realizacji swoich usług. W 2015r. Poczta Polska wygrała konkurs organizowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na pocztowego operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na terenie kraju (polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu: przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością do 2 kg, paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, do 10 kg (paczki nadesłane z zagranicy mogą mieć masę do 20 kg), przesyłek dla ociemniałych do 7 kg). W bieżącym roku Poczta Polska uczestniczyła w konferencjach organizowanych przez Polską Unię Transportu, zapraszając do współpracy firmy transportowe do przewozów przesyłek oraz palet euro w ramach usługi Krajowa Przesyłka Paletowa na obszarze całego kraju. Więcej informacji na: www.poczta-polska.pl (kontakty https://www.poczta-polska.pl/transport/).