Prawo

Zmiany w zasadach zatrudniania kierowców ze Wschodu od 2018 r.

9 października 2017

Ustawa z 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2018 r. zmiany w systemie wydawania zezwoleń na prace dla cudzoziemców. Jednym z jej celów jest uregulowanie kwestii pracy sezonowej – wprowadzenie zezwoleń na prace sezonową, jak i uszczelnienie pracy krótkoterminowej obywateli Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji.

Pomijając kwestie zezwoleń na prace sezonową w sektorach rolnictwa, ogrodnictwa i turystyki, warto zwrócić uwagę na kwestie pracy krótkoterminowej – innej niż sezonowej – na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie o powierzeniu pracy krótkoterminowej wpisywane do ewidencji oświadczeń i dotyczące tych prac, na które nie jest wymagane zezwolenie na prace sezonową, nie zostanie wpisane m.in. jeśli w danym roku kalendarzowym nastąpiło przekroczenie obowiązującego limitu oświadczeń.

Źródło: www.tlp.org.pl