Prawo

Mateusz Morawiecki: Polska walczy dziś w obronie swobód unijnych

3 października 2017

2 października 2017 r. Wicepremier Mateusz Morawiecki odwiedził firmę „Chomar sp. z o.o.” – członka związku pracodawców Transport Logistyka Polska. Odwiedziny premiera były okazją do rozmów o transporcie drogowym i jego problemach, w których wzięli udział Rafał Choma, prezes spółki i Maciej Wroński reprezentujący TLP.

Dyskusja między członkami TLP i premierem dotyczyła obecnych problemów, wynikających z protekcjonizmu państw „starej Unii”, projektów Komisji Europejskiej w zakresie delegowania pracowników i Pakietu Mobilności, braku kierowców na rynku pracy, problemów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców (zaświadczenia A1) oraz niektórych krajowych rozwiązań prawnych, utrudniających życie polskim przewoźnikom. Premier z zainteresowaniem wysłuchał opinii przewoźników i obiecał wsparcie w rozwiązaniu najbardziej palących problemów.

Po rozmowach w hali magazynowej firmy „Chomar” zorganizowano konferencję prasową, na której wicepremier krytycznie odniósł się do proponowanych zmian w zakresie delegowania pracowników.

– Wszelkie ograniczenia, tego typu jak działania w ramach pakietu mobilnego czy dyrektywy o pracownikach delegowanych, nie służą rozwojowi gospodarki – powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier zadeklarował, iż polskie władze będą działały na rzecz wypracowania w Brukseli rozsądnego kompromisu, umożliwiającego funkcjonowanie wspólnego jednolitego rynku transportu drogowego.