Prawo

Kary za spanie w kabinach w Wielkiej Brytanii od 1 listopada 2017 r.

28 września 2017

Na Wyspach ulegną zmianie zasady karania kierowców za naruszenia czasu pracy (w tym odbieranie regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu). Aktualnie służby kontrolne (DVSA) są uprawnione do nakładania na kierowców kar za: naruszenia powstałe w dniu kontroli oraz naruszenia trwające i takie jak manipulowanie zapisami tachografu.

Nowe przepisy pozwolą służbom kontrolującym na ukaranie kierowcy za naruszenia czasu pracy, które powstały w ciągu ostatnich 28 dni. Podczas pojedynczej kontroli, DVSA będzie uprawnione do nałożenia kary za 5 naruszeń dotyczących czasu pracy, co oznacza, że kara może wynieść do 1,5 tys. funtów (300 funtów za każde naruszenie). Kierowcy zagraniczni nie będą musieli uiszczać kary niezwłocznie, jednak do czasu jej uiszczenia, pojazd zostanie unieruchomiony.

Dokładna data zmiany przepisów nie jest znana, jednakże, jak czytamy na stronie rządowej, nowelizacja ma wejść w życie w najbliższym czasie. Dodatkowo, począwszy od 1 listopada 2017 r., odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu karany będzie grzywną w wysokości 300 funtów.

Źródło: www.koben.pl