Finanse

Rosja proponuje zwiększenie zezwoleń transportowych o 70 tys.

21 września 2017

Rosjanie chcą zwiększenia o 70 tys. liczby zezwoleń dla ich przewoźników drogowych na przewozy przez Polskę dwustronne i tranzytowe. Jednak strona polska nie odnotowuje takiego wzrostu zapotrzebowania na zezwolenia rosyjskie.

– Nie ma uzasadnienia dla rosyjskiej propozycji zwiększenia liczby zezwoleń aż o 70 tys. W Polsce nie obserwujemy zwiększenia liczby przejazdów naszych przewoźników do Rosji. Rozmowy o ewentualnym zwiększeniu tegorocznego kontyngentu muszą być powiązane z ustaleniami na 2018 r. – podkreślił po rozmowach wiceminister Jerzy Szmit.

„Nie” dla ograniczania konkurencji

Na przełomie maja i czerwca 2017 r. strona rosyjska zwróciła się do strony polskiej o przekazanie na rok bieżący dodatkowych 70 tys. zezwoleń na przewozy przez Polskę dwustronne i tranzytowe. Oznaczałoby to wzrost poziomu wymiany zezwoleń o jedną trzecią, podczas gdy strona polska nie odnotowuje takiej potrzeby.

Rozmowy w Moskwie to kolejne runda negocjacji dotyczących rosyjskiej propozycji zwiększenia tegorocznej puli zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe. Podstawę prawną do współpracy dwustronnej między Polską i Federacją Rosyjską stanowi umowa o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Warszawie 30 sierpnia 1996 r. Umowa przewiduje wykonywanie przewozów drogowych przez przewoźników obu państw na podstawie zezwoleń. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy, decyzję o strukturze i wielkości kontyngentu podejmuje Komisja Mieszana, złożona z przedstawicieli obu stron.

– Nie akceptujemy ograniczania dostępu do rynku przewozów międzynarodowych dla naszych przedsiębiorców – podkreślił wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podczas rozmów w ramach polsko-rosyjskiej komisja ds. międzynarodowych przewozów drogowych, które odbyły się w Moskwie 19-20 września 2017 r.

Dodał, że trwające negocjacje są trudne, bo Rosjanie nie rezygnują ze swoich postulatów ograniczając konkurencję na rosyjskim rynku transportowym.

– Trzeba budować koalicję państw, które chcą zmieniać takie warunki. Ważną rolę odgrywają polskie organizacje i polscy kierowcy, którzy mobilizują swoich zagranicznych partnerów i współpracowników. Musimy twardo pokazywać nasze rację, aby zwalczać lobbing. Trzeba pokazać, że takie działania ograniczają konkurencję gospodarki w całej Europie, co ma bardzo zły wpływ, to jest wbrew interesowi rynku europejskiego – dodał Jerzy Szmit.

Wcześniejsze posiedzenie Komisji Mieszanej odbyło się 9 listopada 2016 r. w Krakowie. W wyniku rozmów uzgodniono wymianę na 2017 r. w ilości po 190 tys. zezwoleń dla każdej ze stron.

W ramach tej puli, strona polska otrzymała:

  • 142 tys. – na przewozy dwustronne / tranzytowe;
  • 48 tys. – na przewozy do/z krajów trzecich.

Strona rosyjska otrzymała natomiast:

  • 180 tys. – na przewozy dwustronne / tranzytowe;
  • 10 tys. – na przewozy do/z krajów trzecich.

Rok 2017 i tak rekordowy

Decyzja o zwiększeniu o 8 tys. kontyngentu zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich pozwoliła polskim przewoźnikom drogowym na realny wzrost możliwości wykonywania operacji transportowych na rynku rosyjskim. Jednocześnie jest to pierwszy od 2004 r. tak duży kontyngent zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich dla przewoźników polskich.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspólnie ze środowiskiem przewoźników drogowych analizowało propozycję strony rosyjskiej, aby wypracować stanowisko przed kolejnym posiedzeniem Komisji Mieszanej, które odbyła się w Moskwie w dniach 19-20 września 2017 r.

Podczas rozmów strona polska sprzeciwiała się propozycjom, które doprowadziłyby do zwiększenia udziału przewoźników rosyjskich w transporcie drogowym kosztem przewoźników polskich.

Jak podaje Biuro Prasowe Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury, strona polska dokonuje analizy nadsyłanych przez przewoźników informacji o warunkach wykonywania przewozów na terytorium Federacji Rosyjskiej. Resort infrastruktury stara się wyjaśnić problemy, jakie występują podczas kontroli polskich pojazdów ciężarowych na terytorium Federacji Rosyjskiej i dotyczą klasyfikacji rodzaju przewozu drogowego i wymaganego zezwolenia. Odnosi się to w szczególności do przypadków wykonywania przez polskich przewoźników drogowych przewozów dwustronnych z ładunkiem pochodzącym z kraju trzeciego.

Źródło: MIiB