Finanse

Leasing w Europie ma się bardzo dobrze

19 września 2017

Federacja Leaseurope, reprezentująca europejski rynek leasingu, podała, że europejski rynek leasingu na koniec 2016 r. osiągnął wartość 333,7 mld euro, co oznacza wzrost o 10,3 proc. w porównaniu do 2015 r. Polski sektor leasingu, który w ostatnich latach rośnie w dwucyfrowym tempie, zajmuje wysoką szóstą pozycję w Europie (przy wartości nowych umów zawartych w 2016 r. na poziomie 13,3 mld euro tj. 58,1 mld zł i 16,6 proc. dynamice w porównaniu do 2015 r.).

Europejska branża leasingowa wkroczyła w trzeci wzrostowy rok. Trend ten jest zauważalny na wszystkich krajowych rynkach, biorących udział w badaniu statystycznym federacji Leaseurope. Wartość nowych umów leasingowych odnoszących się do pojazdów osobowych wzrosła w Europie o 12,6 proc. w 2016 r. w porównaniu z rokiem 2015, podczas gdy dynamika segmentu samochodów dostawczych wyniosła 13,1 proc.

Według analiz Związku Polskiego Leasingu, po I półroczu 2017 r. wartość aktywnego portfela tj. inwestycji aktualnie finansowanych przez branżę leasingową przekroczyła 109 mld zł i była porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (120,7 mld zł na koniec czerwca 2017 r). Związek szacuje, że w Polsce z takiego finansowania aktywnie korzysta około 600 tys. firm. Największą grupą klientów polskich leasingodawców pozostają mikro i małe firmy. Branża leasingowa blisko połowę swoich usług (49 proc.), kieruje do najmniejszych firm, czyli klientów o rocznych obrotach do 5 ml zł., a trzy czwarte wszystkich klientów stanowią firmy mikro i małe.

Źródło: ZPL