Prawo

Planowane zmiany zasad przewóz towarów wrażliwych (SENT) od listopada

15 września 2017

Ministerstwo Finansów informuje, że obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych do rejestru zgłoszeń monitorujących przewóz towarów (SENT) nie został jeszcze wprowadzony, a planowany jest na listopad 2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, której przedmiotem jest wprowadzenie obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania, został 8 sierpnia 2017 r. przedstawiony Komisji Europejskiej do notyfikacji, która trwa 3 miesiące.

Proces legislacyjny projektu zostanie uruchomiony w Parlamencie RP po 9 listopada 2017 r.

Przewóz towarów „wrażliwych” jak paliwa, czy wyroby zawierające alkohol etylowy, ma być nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych GPS – zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, który w 31 lipca zatwierdziła Rada Ministrów.

W obecnej wersji przepisów towary są tylko zgłaszane do stosownego rejestru. Według projektodawców dane obecnie wprowadzane powinny być uzupełniane przez wskazania geolokalizacyjne tak, by kontrola przewozu była skuteczna i efektywna.

„Obowiązkiem przewoźnika tam gdzie nie będzie użytkował własnych systemów lokalizacji będzie wyposażenie środka transportu w lokalizator, zaś obowiązkiem kierującego będzie włączenie lokalizatora w momencie rozpoczęcia przewozu i wyłączenie w chwili zakończenia przewozu w ostatnim miejscu rozładunku” – napisano w wyjaśnieniu do projektu.

Przypominamy, że nowelizacja ustawy zakłada kary pieniężne za brak wyposażenia pojazdu w lokalizator. Ma to być 10 tys. zł dla przewoźnika i od 5 tys. do 7,5 tys. zł dla kierującego, który nie wykonał obowiązków nałożonych na niego ustawą.

Źródła: www.gazetaprawna.pl, www.mf.gov.pl