Prawo

Działania Sojuszu na Rzecz Przyszłości Transportu po wizycie Macrona w Rumunii i Bułgarii

29 sierpnia 2017

Po pamiętnych przemówieniach, wygłoszonych przez prezydenta Fransji Emmanuela Macrona w trakcie wizyty w Europie Środkowej, zawiązany w kwietniu Sojusz na Rzecz Przyszłości Transportu aktywnie śledzi dalsze poczynania Francji i innych krajów Europy Zachodniej w Komisji Europejskiej.

– Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania jest tematyka delegowania pracowników – temat szczególnie istotny dla branży transportu międzynarodowego. Propozycja zmian w obowiązujących przepisach budzi nie tylko wątpliwości co do zastąpienia pojęcia minimalnych stawek wynagrodzenia pojęciem wynagrodzenia, lecz także zakresem jego obowiązywania. Przewiduje bowiem, podobnie jak ostatnio zaproponowany Pakiet Mobilności (31.05 br.), stosowanie modelu delegowania do wysoko-mobilnych pracowników w transporcie międzynarodowym – napisała na stronie internetowej związku pracodawców Transport i Logistyka Polska Joanna Jasiewicz, inicjatorka Sojuszu. – Wizyty Macrona były aktywnie śledzone przez zagraniczne organizacje zrzeszone w Sojuszu: z Rumunii (ARTRI) i Bułgarii (SMP). Ta aktywność przejawiała się między innymi w przekazaniu krytycznych uwag Sojuszu wobec proponowanego modelu pracy kierowców (tj. stosowania przepisów o delegowaniu pracowników w branży transportu) przedstawicielom władz poszczególnych państw, bezpośrednio uczestniczących w spotkaniach z prezydentem Francji.

We wpisie na stronie TLP czytamy dalej: „Z oświadczeń prasowych prezydenta Francji można wywnioskować, iż niestety osiągnął on przychylne, a przynajmniej elastyczne nastawienie Rumunii i Bułgarii w przedmiocie delegowania. Warto jednak zauważyć, z bezpośredniej relacji członków Sojuszu z Rumunii, iż prezydent Rumunii Johannis bardzo ogólnikowo odniósł się do kwestii zmian w przepisach o delegowaniu pracowników. Nie wskazał, w jakim zakresie widzi możliwość zmian, tym bardziej, ze to rząd, a nie prezydent będzie uczestniczyć w dalszym procesie negocjacyjnym.

W odniesieniu do wizyty w Bułgarii, najważniejsze dla transportu było stanowisko premiera Bułgarii Boyko Borisova. Premier, dostrzegając działalność naszych bułgarskich partnerów, odróżnił bowiem bardzo wyraźnie kwestie delegowania w transporcie od ogólnych dyskusji o rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Wskazał, że pozostaje wiele niejasności prawnych, nad którymi powinny być toczone dalsze rozmowy i prace. Taka postawa znalazła także odzwierciedlenie w stanowisku prezydenta Francji, który w swoim wystąpieniu  nawiązał do tego, iż nie każde wykonywanie usług we Francji przez pracodawców zagranicznych winno wiązać się z delegowaniem pracowników. Czekamy na dalsze szczegółowe informacje.

Członkowie Sojuszu aktywnie działają na rzecz wzmocnienia stanowiska branży transportu w zakresie Pakietu Mobilności, w tym przepisów o delegowaniu pracowników w transporcie. Głos transportu winien być bardziej słyszalny”.

Źródło: www.tlp.org.pl