Prawo

Pierwsze kary za nie zgłoszenie ładunku do SENT

23 sierpnia 2017

Nałożeniem na przedsiębiorcę mandatów karnych w łącznej kwocie 800 złotych, wszczęciem wobec niego postępowania administracyjnego, a także wezwaniem patrolu Krajowej Administracji Skarbowej zakończyła się kontrola samochodu ciężarowego z naczepą, zatrzymanego przez inspektorów transportu drogowego z Wielkopolski.

W piątek, 18 sierpnia 2017 r. w Żdżarach, na autostradzie A2, tuż przed punktem poboru opłat, został zatrzymany przez inspektorów z konińskiego oddziału WITD w Poznaniu do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą. Pojazd prowadził właściciel polskiej firmy. Wykonywał nim międzynarodowy transport drogowy rzeczy pomiędzy Niemcami a Litwą.

Podczas kontroli inspektorzy stwierdzili, że przedsiębiorca posługiwał się kartą innego kierowcy prowadząc pojazd. Analiza czasu pracy wykazała nieprawidłowości. Ponadto mężczyzna wykonywał transport w trakcie obowiązywania zakazu w ruchu drogowym.

Na naczepie znajdował się nieoznakowany ładunek ropopochodny w paletopojemnikach o pojemności 1 tys. l. Z zamieszczonej informacji w dokumencie przewozowym wynikało, że ładunek podlega zgłoszeniu do rejestru SENT. Tymczasem przedsiębiorca nie dokonał tego obowiązku. W związku z tym nałożono na niego mandaty karne na łączną kwotę 800 zł. Zostanie też wszczęte postępowanie administracyjne za posługiwanie się cudzą kartą kierowcy i za naruszenia wynikające z czasu pracy.

Ze względu na to, że ładunek nie został zgłoszony do rejestru SENT, inspektorzy wezwali na miejsce kontroli patrol Krajowej Administracji Skarbowej, który przejął dalsze czynności wyjaśniające w tej sprawie. Naczepa z ładunkiem została przewieziona na parking Krajowej Administracji Skarbowej.

Źródło: www.gitd.gov.pl