Zarządzanie

Chcesz pomocy lub pomóc – skontaktuj się

18 sierpnia 2017

Członkowie Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych (z siedzibą w Gdyni), którzy ponieśli straty w swoich firmach w wyniku pamiętnej nawałnicy z 11 na 12 sierpnia i potrzebują konkretnej pomocy ze strony naszego środowiska mogą zgłaszać straty do siedziby Stowarzyszenia.

Zgłoszenia są przyjmowane pod nr tel.: 58 623 20 42 lub e-mailowo biuro@pspdgdynia.pl  do pani Natalii Blok-Cygańskiej.

– Jednocześnie informujemy, że zgłosiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego chęć niesienia pomocy, np. w postaci udostępnienia środków transportowych ofiarom katastrofy – mówi Tomasz Rejek, prezes PSPD.

Źródło: www.pspdgdynia.pl