Prawo

30 zł za rejestrację oświadczenia o potrzebie zatrudniania cudzoziemców

16 sierpnia 2017

1 stycznia 2018 r. zostanie wprowadzona opłata za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudniania cudzoziemców. Będzie ona wynosiła 30 zł. Jest to wynik nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podpisanej przez prezydenta RP 1 sierpnia 2017 r.

W uzasadnieniu nowelizacji resort rodziny, pracy i polityki społecznej wskazał, iż celem tej opłaty jest zmniejszenie nadużyć oraz zapewnienie środków finansowych, które będą wykorzystane przez starostów do wykonywania tego zadania. Ponadto, zmiana ma zapewnić sprawniejszą obsługę interesantów przez powiatowe urzędy pracy.

Planowana opłata za rejestrację oświadczenia w wysokości 30 zł jest bardzo niewielka w porównaniu z wpłatą w przypadku zezwoleń na pracę (najczęściej jest to 100 zł) czy zezwoleń na pobyt czasowy i pracę (440 zł) – wskazał Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i pracy.

Nowelizacja wprowadza również obowiązek informowania o okolicznościach związanych z podjęciem pracy przez cudzoziemca, co umożliwi odpowiednim organom monitorowanie wykorzystania oświadczenia zgodnie z jego celem oraz weryfikację okresu pracy cudzoziemca. Poza tym na podstawie nowych przepisów ma zostać utworzony rejestr pracy cudzoziemców, który będzie zawierał informacje dotyczące klasycznych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, oświadczeń składanych w celu dokonania wpisu do ewidencji oraz informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Źródło: Ministerstwo RPiPS