Logistyka

Poczta Polska zmienia się potrójnie

10 sierpnia 2017

Dotrzymując kroku zmianom na rynku usług pocztowych, Poczta Polska wprowadza program rozwoju oparty na trzech osiach wzrostu.

W ramach pierwszej – usług dla administracji – umocni swoją pozycję doręczyciela na linii państwo-obywatel. Druga oś to rynek paczkowy, który, odwrotnie niż rynek listów, zyskał na nowoczesnych trendach, zwłaszcza na rozwoju e-commerce. Trzecia oś – usługi międzynarodowe – wykorzysta potencjał położenia Polski jako pocztowej „bramy” między Wschodem i Zachodem oraz zaufania, jakie Poczta Polska ma w organizacjach pocztowych na świecie.