Technika

Autonomiczne pojazdy to już nie marzenie, a rzeczywistość.

9 sierpnia 2017

W Jaworznie podjęto nowe pola współpracy, które mają rozwinąć krajowy rynek elektromobilności. Zaangażowanie miasta w utworzenie specjalnej strefy prawnej umożliwiającej w przyszłości poruszanie się w ruchu miejskim pojazdów autonomicznych nabiera konkretnych kształtów. Prezydent Jaworzna Paweł Silbert, prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz Piotr Jelski – Prezes Zarządu Comtegra S.A., podpisali we wtorek, 8 sierpnia br., porozumienie, które pozwoli na kontynuowanie prac przy wdrażaniu autonomizacji pojazdów.

Ogólnoświatowe technologiczne trendy w branży motoryzacyjnej wyraźnie wskazują, że w najbliższych latach najważniejszym kierunkiem rozwoju transportu drogowego – zarówno osobowego jak i towarowego, będzie stworzenie pojazdów autonomicznych (samosterujących) oraz podniesienie udziału ilościowego pojazdów zasilanych energią elektryczną. W tym celu niezbędne staje się opracowanie wytycznych prawnych, organizacyjnych oraz technicznych, umożliwiających eksploatację w sposób spełniający oczekiwania użytkowników, przedsiębiorców i producentów, przy poświęceniu maksimum atencji kwestiom bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego.

– Cieszę się, że Instytut Transportu Samochodowego – lider w dziedzinie badań w szerokorozumianym transporcie drogowym – jest stroną pierwszego w Polsce porozumienia, które umożliwi bezpieczne testowanie i wdrażanie do ruchu drogowego w Polsce pojazdów autonomicznych, podkreślił prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

– Nawet biorąc pod uwagę zagrożenia i wyzwania związane z pojazdami autonomicznymi – rozwój w tym kierunku jest nieunikniony. Opowiadamy się po stronie biorącej odpowiedzialność za kształt i przyszłość tego kierunku w kraju. Dziś udowadniamy, że nawet kraj nieposiadający wysoko rozwiniętego przemysłu samochodowego jest w stanie dołożyć znaczącą cegiełkę do światowego trendu, zaznacza Piotr Jelski – Prezes Zarządu Comtegra S.A.

źrodło: Instytut Transportu Samochodowego