Prawo

Umowa ADR i instrukcje pisemne w pojeździe

7 sierpnia 2017

Służby kontrolne krajów europejskich coraz częściej szczegółowo kontrolują, czy w pojazdach ciężarowych, przewożących towary podlegające przepisom ADR znajduje się pisemna instrukcja zgodna z tymi przepisami, a właściwie czy jest jej nowa wersja. Przewoźnicy otrzymują kary za jej brak w pojazdach.

Przypomnijmy – gdy przewożone są towary podlegające pod przepisy o towarach niebezpiecznych (ADR), wówczas w określonych przypadkach taka instrukcja musi znajdować się w pojeździe. Nowy wzór instrukcji obowiązuje od 1 stycznia 2017 r., a okres przejściowy dopuszczający możliwość korzystania ze ,,starej” instrukcji skończył się 30 czerwca 2017 r. Różnice między dotychczasową i nową instrukcją nie są duże. Mimo to służby kontrolne ze szczególną uwagą weryfikują posiadane przez kierowców dokumenty.