Prawo

Łukasz Bryła zastępcą Głównego Inspektora Transportu Drogowego

7 sierpnia 2017

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura, z dniem 1 sierpnia 2017 r. powołał Łukasza Bryłę na stanowisko zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Łukasz Bryła od 1 lutego 2017 r. pełnił obowiązki zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Powołanie na stanowisko wręczył Łukaszowi Bryle Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Łukasz Bryła pracuje w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego od 2008 r.

Podczas konferencji Transport Manager Meeting, która odbyła się w Warszawie 20 czerwca bieżącego roku, wygłosił on prelekcję na temat poważnych naruszeń przepisów unijnych, prowadzących do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, według ustawy o transporcie drogowym.

źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego