Prawo

Przewóz towarów „wrażliwych” monitorowany za pomocą systemów GPS

2 sierpnia 2017

Przewóz towarów „wrażliwych” jak paliwa, czy wyroby zawierające alkohol etylowy, ma być nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych GPS – zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, którym ma zająć się rząd.

W obecnej wersji przepisów towary są tylko zgłaszane do stosownego rejestru. Według projektodawców dane obecnie wprowadzane powinny być uzupełniane przez wskazania geolokalizacyjne tak, by kontrola przewozu była skuteczna i efektywna.

„Obowiązkiem przewoźnika tam gdzie nie będzie użytkował własnych systemów lokalizacji będzie wyposażenie środka transportu w lokalizator, zaś obowiązkiem kierującego będzie włączenie lokalizatora w momencie rozpoczęcia przewozu i wyłączenie w chwili zakończenia przewozu w ostatnim miejscu rozładunku” – napisano w wyjaśnieniu do projektu.

Nowelizacja ustawy zakłada kary pieniężne za brak wyposażenia pojazdu w lokalizator. Ma to być 10 tys. zł dla przewoźnika i od 5 tys. do 7,5 tys. zł dla kierującego, który nie wykonał obowiązków nałożonych na niego ustawą.